Uppgift

Vattenskolan

  • Målgrupp: Årskurs 4-6
  • Ämne: Biologi, Kemi, Geografi
  • Plats: Inne
  • Källa: Svenskt vatten

Vattnets kretslopp, vattenverk, reningsverk. Vad man kan göra hemma.Gå till uppgiften: https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start/vattnets-vag/quiz-steg-1/