Om Vätternliv.se

Följ Vättern under mer än hundra år av samhällsutveckling, ökad kunskap och ny lagstiftning. Förstå hur sjöns geografi och människors nyttjande hänger ihop med miljötillståndet och livet under ytan. Vätternliv.se är en digital kunskapsportal som presenterar pålitliga fakta från mångårig miljöövervakning och forskning om Vättern som sjö, dess ekosystem och utmaningar. ​

Nyfikenhet, kunskap och trovärdighet

Nyfikenhet, kunskap och trovärdighet är ledord för sidans innehåll. Genom Uppgiftsbanken kopplas även innehållet till utbildning och lärande, med stöd i läroplanen och människors lust att upptäcka naturen.

Vätternliv.se ska vara en källa till lättförståelig kunskap om Vättern för alla som vill lära sig mer om sjön, dess ekosystem, miljötillstånd och utmaningar. Användarna kan vara allt från lärare och elever till närboende, besökare, journalister, politiker eller andra intresserade av natur och miljöfrågor.

Vätternliv.se förklarar på ett enkelt sätt de stora sambanden och långsiktiga trenderna i Vättern. Däremot är det sidan vattern.org som kontinuerligt uppdaterar dig om de senaste resultaten från årlig miljöövervakning och aktuell forskning. Där finns också information för dig som nyttjar Vättern på olika sätt.

Kontakt

Undrar du över någonting som rör Vätternliv.se eller Vätternvårdsförbundet? Kontakta Vätternvårdsförbundets kansli:

Vi står bakom sidan

Vätternliv.se har tagits fram av Calluna AB, på initiativ av Calluna och i samverkan med Vätternvårdsförbundet samt med finansiering från Leader Vättern. Huvudsidornas interaktiva illustrationer är framtagna av Maria Annas.

Vätternliv.se ägs och förvaltas av Vätternvårdsförbundet som är en bred sammanslutning av alla aktörer kring Vättern som vill samverka för att vårda Vätterns vatten.