Välkommen till Vätternliv!​

Vätternliv är en kunskapsportal om sjön Vättern, dess ekosystem, miljötillstånd och utmaningar. Följ din nyfikenhet och lär dig mer om den stora sjöns geografi, nyttjande och förvaltning, om det unika livet under och ovan ytan samt om de gamla och de aktuella hoten som utmanar sjön. ​

Uppgiftsbanken

Är du lärare eller elev i årskurs 4 till gymnasiet eller bara intresserad av fler sätt att lära dig eller andra mer om Vättern?

Ta då en titt i Vätternlivs uppgiftsbank – en samling med uppgifter för alla, både i skolan och hemma. Här finns förslag på lektioner ute eller inne, bra studiebesök och även tipsrunda för vännerna och pyssel med barnen. ​

Läs Mer >>

Uppgiftsbanken

Är du lärare eller elev i årskurs 4 till gymnasiet eller bara intresserad av fler sätt att lära dig eller andra mer om Vättern?

Ta då en titt i Vätternlivs uppgiftsbank – en samling med uppgifter för alla, både i skolan och hemma. Här finns förslag på lektioner ute eller inne, bra studiebesök och även tipsrunda för vännerna och pyssel med barnen. ​

Om Vätternliv.se

Följ Vättern under mer än hundra år av samhällsutveckling, ökad kunskap och ny lagstiftning. Förstå hur sjöns geografi och människors nyttjande hänger ihop med miljötillståndet och livet under ytan. Vätternliv.se är en digital kunskapsportal som presenterar pålitliga fakta från mångårig miljöövervakning och forskning om Vättern som sjö, dess ekosystem och utmaningar.

Vätternliv.se har tagits fram av Calluna AB, på initiativ av Calluna och i samverkan med Vätternvårdsförbundet samt med finansiering från Leader Vättern. Har du några frågor om Vätternliv.se, kontakta …

Läs Mer >>