Uppgift

Vem simmar här

  • Målgrupp: Årskurs 1-3, Allmänhet
  • Ämne: Biologi, Bild
  • Plats: Inne eller ute
  • Källa: Vätternliv.se

Rita en linje mellan de numrerade prickarna för att se vad som gömmer sig i Vätterns vatten. (Ej kopplat till LGR22)Gå till uppgiften: