Uppgift

Vem äts av vem

  • Målgrupp: Förskoleklass, Årskurs 1-3
  • Ämne: Biologi, Kemi
  • Plats: Inne eller ute
  • Källa: Vätternliv.se

Lär dig om några näringskedjor som finns i Vättern och vad en näringsväv innebär. Lärarhandledningen kopplar uppgiften till läroplanen LGR22.Gå till uppgiften: