Uppgift

Vattenskyddsområde

  • Målgrupp: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Ämne: Geografi, Biologi
  • Plats: Inne
  • Källa: Lantmäteriet

Med hjälp av källmaterial och kartapplikationer ta reda på hur tillgången till rent vatten påverkar samhället, naturen och människor genom att beskriva vattenskyddsområden i er kommun. Utformad för grundskolan men även tillämplig för gymnasiet.Gå till uppgiften: https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/lantmateriet-i-skolan/geoskolan/lektioner-med-gis-for-grundskolan/vattenskyddsomrade/