Uppgift

Var hamnar miljögifterna

  • Målgrupp: Årskurs 4-6, Årskurs 7-9
  • Ämne: Biologi, Kemi, Hem- och konsumentkunskap
  • Plats: Inne eller ute
  • Källa: Svenska Naturskyddsföreningen

Övningen problematiserar förekomsten av gifter och tungmetaller i våra vatten och visar på ett lustfyllt och kreativt sätt hur dessa gifter flyttas vidare upp genom näringskedjan.Gå till uppgiften: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/var-hamnar-miljogifterna/