Uppgift

Tipspromenad

  • Målgrupp: Årskurs 7-9, Gymnasium, Allmänhet
  • Ämne: Biologi
  • Plats: Ute
  • Källa: Vätternliv.se

Tipspromenad med frågor kopplade till Vättern. (Ej kopplat till LGR22)Gå till uppgiften: