Uppgift

Sjöväxter

  • Målgrupp: Årskurs 4-6
  • Ämne: Bild, Biologi
  • Plats: Ute och inne
  • Källa: WWF

Undersök vilka växter som finns i och vid en sjö och lär er känna igen och namnge några.Gå till uppgiften: https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/sjovaxter/