Uppgift

Mätning av pH

  • Målgrupp: Årskurs 4-6, Årskurs 7-9
  • Ämne: Biologi, Kemi
  • Plats: Ute och inne
  • Källa: Vätternliv.se

Vattenkvalitet. Mätning av pH i Vättern. Förstå värdet och skillanden på basiskt och surt vatten.Gå till uppgiften: