Uppgift

Hur gör djur

  • Målgrupp: Årskurs 4-6
  • Ämne: Biologi, Bild
  • Plats: Ute
  • Källa: WWF

Håva efter djur i vattnet. Välj ut ett djur och studera det en bra stund. Hur beter sig djuret? Beskriv och rita av djuret.Gå till uppgiften: https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/hur-gor-djur/