Uppgift

Fiskar vid Vätternakvariet

  • Målgrupp: Årskurs 4-6
  • Ämne: Biologi, (Bild)
  • Plats: Studiebesök
  • Källa: Vätternliv.se

Artkännedom. Få kunskap om några fiskarter i Vättern samt studera deras form och utseende. Lärarhandledningen kopplar uppgiften till läroplanen LGR22.Gå till uppgiften: