Uppgift

Fiskar vid Vätternakvariet

  • Målgrupp: Årskurs 4-6
  • Ämne: Biologi
  • Plats: Studiebesök
  • Källa: Vätternliv.se

Artkännedom. Få kunskap om några fiskarter i Vättern samt studera deras form och utseende.Gå till uppgiften: