Uppgift

Föroreningar - olja i vatten

  • Målgrupp: Årskurs 4-6
  • Ämne: Biologi, Kemi
  • Plats: Inne eller ute
  • Källa: Vätternliv.se

Miljögifter, experiment. Vad händer och vad gör man vid ett oljeutsläpp? Hur påverkas växt- och djurliv? Lärarhandledningen kopplar uppgiften till läroplanen LGR22.Gå till uppgiften: