Uppgift

En berättelse om Vättern

  • Målgrupp: Årskurs 4-6
  • Ämne: Biologi, Svenska
  • Plats: Inne
  • Källa: Vätternliv.se

Skriv en berättelse som berättar om ekosystemtjänster. Lärarhandledningen kopplar uppgiften till läroplanen LGR22.Gå till uppgiften: