Uppgift

Artbestämning vid Vätternakvariet

  • Målgrupp: Årskurs 4-6, Årskurs 7-9
  • Ämne: Biologi
  • Plats: Studiebesök
  • Källa: Vätternliv.se

Artbestämning fiskar. Praktisera systematisk zoologi för att uppleva biologisk mångfald. Lärarhandledningen kopplar uppgiften till läroplanen LGR22.Gå till uppgiften: